1. Kogo spotkam w parku i w lesie?

Dziecko: Nazywa zjawiska charakterystyczne dla pór roku. Poznaje wybrane rośliny i zwierzęta leśne. Zna zasady zachowania w lesie i zbierania runa leśnego. Wykonuje prace plastyczne, wykorzystując materiał przyrodniczy. Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi. Odczytuje proste symbole i próbuje kodować informacje. Uważnie słucha i wypowiada się na temat utworów literackich. Poznaje tryb życia i zwyczaje wybranych zwierząt. Posługuje się liczebnikami porządkowymi. Odgrywa role w zabawach parateatralnych. Doskonali sprawność manualną i grafomotorykę.

 

2. W co i jak się bawić?

Dziecko: Wskazuje i nazywa części ciała. Odczytuje informacje w formie graficznej. Poznaje zasady współżycia w grupie i uczestniczy w tworzeniu kodeksu. Ocenia zachowanie innych, porównując z ustalonymi zasadami. Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.

 

3. Co nam daje ogień?

Dziecko: Poznaje właściwości ognia i jego korzyści dla człowieka. Rozpoznaje i nazywa wybrane barwy. Potrafi wskazać i opisać różnice między dniem a nocą. Uczestniczy w zabawach badawczych i próbuje samodzielnie formułować wnioski. Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z ognia.

 

4. Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki?

Dziecko: Uczy się szacunku i dbałości o swoje rzeczy. Wskazuje i nazywa części ciała. Wzbogaca swoją wiedzę na temat wybranych zwierząt. Uczy się zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami. Stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni. Doskonali koncentrację i sprawność manualną.