Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze  gr. 5

Listopad

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu. Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych. Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole. Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

Moja Ojczyzna, gdzie rzeka Wisła łączy morze i szczyty Tatr

Poznanie historii powstania Polski, legend związanych z godłem, pierwszą stolicą. Poznanie słów hymnu państwowego, symboli narodowych. Nauka podstawowych kroków tańca narodowego- Poloneza. Poznanie legendy związanej z patronem przedszkola. Uroczyste obchody Święta Patrona- księcia Kraka.

Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi. Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody. Wdrażanie dzieci do prób formułowanie wniosków na bazie wykonanych doświadczeń i obserwacji. Rozwijanie umiejętności orientacji przestrzennej ( na kartce papieru). Uwrażliwienie na piękno muzyki.

Czy to mały, czy to duży wie, do czego igła służy

Tworzenie sytuacji sprzyjających obserwacji pracy krawcowej. Poznanie narzędzi- sposób ich używania, nazywanie. Poznanie etapów powstawania odzieży. Stwarzanie sytuacji  do poznania różnorodnych faktur materiałów oraz nazywanie ich. Wykonanie pluszowego misia pod kierunkiem krawcowej. Uczenie szacunku do pracy ludzi różnych zawodów, dostrzeganie wartości ich pracy.