I Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy:

 Stworzymy okazje do czynienia dobrych uczynków.

   Poznamy  ważne „trzy magiczne słowa”

   Zwrócimy baczniejszą uwagę na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.

   Podejmiemy działania wymagające współpracy i współdziałania.

II  Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje:

   Rozbudzimy ciekawość i dociekliwość badawczą,

   Zbudujemy proste konstrukcje latające.

   Skonstruujemy instrument wydających dźwięki, dęty.

   Wzbogacimy czynny słownik dzieci.

III Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga:

   Jaka dziś pogoda? – zrozumiemy potrzebę ubierania się stosownie do pogody.

   Pada deszczyk czy deszcz? będziemy badaczami zjawisk przyrodniczych i fizycznych.

   Suche – mokre wzbogacimy wiedzę w trakcie doświadczeń twórczych.

 IV Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy:

   Oswoimy strach przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.

   Poszerzymy  znajomość  kolorów i barw.

   Poznamy zwierzęta  prowadzące nocny tryb życia.

   Nabierzemy pewności w wypowiadaniu własnego zdania, w rozmowie na określony temat.