SZANOWNI PAŃSTWO,

ZAMIESZCZMY WYJAŚNIENIE DO FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA PSÓW
W PRZESTRZENI SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 135 IM. KSIĘCIA KRAKA W KRAKOWIE I PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM:

Wyjaśnienie to podyktowane jest faktem, iż wielu z Państwa przyprowadza do naszego przedszkola lub odbiera z przedszkola dzieci w towarzystwie psów. Uznaliśmy, że ta sytuacja wymaga uporządkowania ze względu na bezpieczeństwo naszych Przedszkolaków i wszystkich Rodziców – bo to bezpieczeństwo uznajemy za wartość nadrzędną.

Faktem jest, że kwestię wprowadzania psów w przestrzeń publiczną,
a zgodnie z literą prawa taką jest ogrodzona przestrzeń oraz budynek przedszkola, reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (
tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 638) i zgodnie z przepisami tej ustawy zakaz wprowadzania psów w przestrzeń publiczną nie ma umocowania prawnego.

Jednak brak przyzwolenia na wprowadzanie psów do każdej przestrzeni publicznej wynika przede wszystkim z zaniedbań ich właścicieli, czyli stwarzania zagrożenia lub uciążliwości dla innych użytkowników przestrzeni publicznej  oraz zanieczyszczania terenów przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

Pamiętajmy , że nie wszystkie dzieci są przyzwyczajone do obecności psów
i ich przebywanie w przedszkolnej przestrzeni może być dla naszych przedszkolaków przyczyną strachu i stresu oraz że zachowanie psów nie do końca można przewidzieć !!!!

Mając powyższe na uwadze postanawiamy:

  1. Na terenie przedszkola i jego ogrodzonej przestrzeni mogą przebywać psy tylko i wyłącznie w kagańcach, ten wymóg dotyczy przede wszystkim dużych psów.
  2. Na terenie przedszkola i jego ogrodzonej przestrzeni mogą przebywać psy tylko i wyłącznie w obecności i pod nadzorem osoby, która przyszła z psem.
  3. Niedopuszczalne jest wiązanie psa do przedszkolnego ogrodzenia, drzewa, krzewu czy ławki i pozostawianie go bez opieki na czas pobytu w budynku w celu odbioru dziecka!!!

TAKA POSTAWA WŁAŚCICIELA PSA W NASZEJ OCENIE JEST NIEODPOWIEDZIALNA !!! I NA TAKĄ POSTAWĘ NIE MA NASZEJ ZGODY, BO STWARZA ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA  DZIECI I INNYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W TYM CZASIE NA TERENIE PRZEDSZKOLA!!!

Postanowienia określające zasady przebywania na terenie naszego Przedszkola  nie dotyczą "psów przewodników osób niewidomych" oraz  "psów asystujących osobie niepełnosprawnej”.

Szanowni Państwo w przemyśleniu problemu i określeniu w/w postanowień posiłkowaliśmy się Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lipca 2020 r. , sygn. akt II OSK 921/20.

Jesteśmy przekonani, że w relacjach międzyludzkich i kształtowaniu wspólnej pozytywnej obecności w przestrzeni publicznej również są ważne dobre obyczaje, rozsądek i odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również innych użytkowników tej przestrzeni. I przy dobrej woli wszystkich możemy mieć wpływ na komfortowe i bezpieczne jej użytkowanie.

 

                                                                                                                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                     Jolanta Gorlewicz-Bąk
                                                                                                                                                                                                                   Dyrektor
                                                                                                                                                                     Samorządowego Przedszkola nr 135 im. Księcia Kraka
                                                                                                                                                                                                                 w Krakowie