Numer konta Przedszkola

Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie

ul. J. Stępnia 1

30-898 Kraków

w tytule wpłaty za przedszkole proszę wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz numer PESEL

34 1020 2892 0000 5302 0589 9721