W terminie od 20 lutego 2023r. ( poniedziałek)

do 28 lutego 2023r.( wtorek) rozpoczynamy rekrutację dzieci kontynuujących edukację przedszkolną na rok 2023/2024.

Wniosek do wypełnienie będzie do odbioru w grupie przedszkolnej dziecka.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie przedszkola (w godzinach pracy sekretariatu) do 28 lutego 2023r.

do godziny 16:00. Nie złożenie wniosku skutkować będzie wypisaniem dziecka z przedszkola.