Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

  1. Muzyczne opowieści

Dziecko: rozwija sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych, rozwija motorykę małą podczas zadań graficznych, manualnych i plastycznych, dostrzega wartości estetyczne w obcowaniu z muzyką, wzmacnia więzi w grupie przedszkolnej, kształtuje umiejętności społeczne, rozwija spostrzegawczość słuchową, rozwija umiejętności rozróżniania dźwięków, zapoznaje się z wyglądem i grą na wybranych instrumentach;

2. W świecie kształtów i kolorów

Dziecko: kształtuje precyzję ruchów podczas zabaw konstrukcyjnych, kształtuje pozytywne nastawienie do innych ludzi, jest zachęcane do okazywania uczuć innym osobom, kształtuje wiarę we własne możliwości i odwagę w uczestniczeniu w zabawach grupowych, rozwija umiejętność nazywania kolorów, kształtuje umiejętność rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, kształtuje umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi w dostępnym zakresie;

3. Bawimy się w teatr

Dziecko: kształtuje świadomość własnego ciała, usprawnia aparat mowy, kształtuje odporność emocjonalną przed występami przed dużą grupą, kształtuje nawyki właściwego zachowania się w teatrze, rozwija umiejętność liczenia na konkretach, zapoznaje się z wybranymi formami teatralnymi, rozwija wyobraźnię, jest inspirowane do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej, aktywizuje dziecięcą wyobraźnię przez odgrywanie ról.

4. Jaki mam talent

Dziecko: usprawnia motorykę małą, rozwija precyzję ruchów, buduje poczucie własnej wartości i pewności siebie, jest zachęcane do pokonywania swojej nieśmiałości, występowania przed grupą rówieśniczą, mówienia o sobie, wdraża się do używania zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach, rozwija pamięć mechaniczną poprzez naukę i recytację krótkich rymowanek, kształtuje umiejętność posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni, rozwija umiejętności wokalne.