1. Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki?

Dziecko:

Doskonali koncentrację uwagi słuchając wiersza. Doskonali umiejętność rozumienia poleceń słownych. Próbuje okazywać troskę i przywiązanie (przytulanie, głaskanie przytulanki). Poznaje pojęcie „para” i potrafi prawidłowo łączyć przedmioty zgodnie z przyjętą zasadą. Potrafi wskazać odpowiednie części ciała na sobie i zabawce. Dostrzega różnice i podobieństwa. Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat niedźwiedzi. Uczy się rozumienia i stosowania pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni. Rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowane w domu. Poznaje części ciała wybranych zwierząt domowych. Uczy się opiekuńczego podejścia do zwierząt. Wie, czym zajmuje się weterynarz. Rozwija sprawność manualną i koordynację wzrokowo – ruchową.

  1. Kiedy jest nam ciepło i miło?

                Dziecko:

Dostrzega i próbuje nazwać zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla zimy. Poznaje określenia dotyczące odczuć termicznych związanych z warunkami pogodowymi i temperaturą. Poznaje sposoby rozgrzewania ciała (dłoni, stóp), w przypadku przemarznięcia (tupanie, bieganie, podskoki). Uczy się zmysłowego poznawania świata. Skupia uwagę podczas słuchania utworu literackiego. Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści opowiadania. Poznaje określenia związane z sensorycznym odczuwaniem temperatury. Potrafi nazwać podstawowe części garderoby. Wie, jakie ubrania należy zakładać zimą.  Rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków zewnętrznych. Dobiera przedmioty w pary, doskonali spostrzegawczość. Posługuje się określeniami: długi – krótki. 

     III.       O czym marzy pierwsza gwiazdka?

Dziecko:

Rozumie konieczność dbania o porządek w najbliższym otoczeniu. Poznaje urządzenie elektryczne. Poznaje dawne ozdoby choinkowe. Dekoruje choinkę. Słucha wiersz i uczy się tekstu na pamięć. Rozwija wyobraźni twórczą. Nazywa kolory. Reaguje ruchem na zmiany tempa i dynamiki słuchanej muzyki. Wypowiada się na temat obrazków o tematyce świątecznej. Utrwala nazwy symboli i tradycji bożonarodzeniowych. Potrafi wyrażać w sposób werbalny swoje oczekiwania, marzenia. Uczy się oczekiwania na swoja kolej i słuchania innych. Doskonali percepcję wzrokową. Potrafi grupować przedmioty. Improwizuje taniec do muzyki. Nabiera wprawy w wypowiadaniu się na określony temat. Uczestniczy w zabawach z grupą. Uczy się zgodnej zabawy.