Rodzice dzieci z grupy IV  – ZIELONE SMOKI

Dnia 3 listopada o godzinie 17.00 – odbędzie się zebranie z Rodzicami.

Prosimy o liczne przybycie –  będą omawiane sprawy dotyczące zmiany organizacji pracy grupy.