ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE – MARZEC

GRANATOWE SMOKI.

 

POZNAJEMY GÓRY W POLSCE.

Zapoznanie dzieci z krajobrazem górskim oraz nazwą najwyższego pasma górskiego. Zapoznanie z regionalnym strojem góralskim i nazwami wybranych elementów stroju. Poznanie tradycji wypasania owiec i produktów z mleka owczego i wełny owczej. Oglądanie tańca góralskiego, słuchanie muzyki góralskiej. Poznanie legend zwinnych z górami. Poznanie litery G.g.

RAKIETĄ W KOSMOS.

Rozwijanie zainteresowań kosmosem. Poznanie Układu Słonecznego- nazwy planet i podstawowe informacje o nich. Wzbogacanie wiedzy nt. Ziemi jako planety. Rozumienie znaczenia Słońca dla Ziemi. Kształtowanie otwartej postawy twórczej. Poznanie zapisu liczby 9, wykonywanie prostych działań w poznanym zakresie liczbowym.

WIOSNA ZARAZ TU PRZYBĘDZIE, KOLOROWO BĘDZIE WSZĘDZIE.

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów oraz najwcześniej kwitnących krzewów- pierwsze oznaki wiosny. Słuchanie opowiadania „Jak skowronek budził wiosnę”. Poznanie litery w, W. Czytanie nazw kwiatów i ptaków w zabawie „Co wiosna przynosi w worku?” Wiosenne kwiaty- praca plastyczna. Przygotowanie grupowej inscenizacji na powitanie wiosny. Wprowadzenie litery W,w.

W MARCU JAK W GARNCU.

Obserwacja przyrody i wiosennej pogody. Zapisywanie obserwacji za pomocą piktogramów. Rozumienie informacji w nich zawartych. Założenie wiosennego kącika przyrody- sadzenie roślin cebulowych w doniczkach, sianie trawy, nasion zbóż i obserwowanie ich wzrostu. Poznanie podstawowych części roślin w wyniku poczynionych obserwacji. Budzenie szacunku do przyrody, dostrzeganie jej piękna. Zapoznanie z literą C,c.

SŁYCHAĆ ŚPIEW WSRÓD DRZEW I CHMUR, TO ARTYSTÓW PTASICH CHÓR.

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy nt. ptaków- nazwy gatunków, zwyczaje, warunki życia. Zachęcanie do wykorzystywanie ilustracji w książkach, jako źródła wiedzy- zwracanie uwagi na szczegóły, otoczenie ptaków i wyciąganie wniosków na tej podstawie. Zwrócenie szczególnej uwagi na śpiew ptaków wiosną w oparciu o utwór „Ptasie radio”. Wsłuchiwanie się w odgłosy wiosny i obserwowanie ptaków pojawiających się na terenie przedszkola. Odszukiwanie ich na ilustracjach.