1. Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie? – c.d.

Dziecko: rozróżnia i nazywa popularne owoce i warzywa; poznaje owoce i warzywa różnymi zmysłami; segreguje elementy i przelicza w dostępnym zakresie; poznaje pojęcia: wysokiniski; doskonali sprawność manualną, lepiąc z masy solnej; ćwiczy samodzielność; segreguje warzywa ze względu na kształt; gra w grę, przestrzegając zasad; poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia; uczy się właściwego zachowania przy stole.

 

2. Do czego są potrzebne koła?

Dziecko: poznaje koła i wyróżnia je spośród innych kształtów; doskonali orientację  i spostrzegawczość; słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat; nazywa pojazdy uprzywilejowane; dowiaduje się, do kogo zwrócić się o pomoc w razie wypadku; poznaje numer alarmowy; uczy się  bezpiecznego poruszania po drogach.

 

3. Jakie są kolory jesieni?

Dziecko: uczy się dostrzegać piękno przyrody i właściwie się do niej odnosić; uczy się wiersza na pamięć; odróżnia drzewa iglaste od liściastych; rozpoznaje po owocach i liściach kasztanowca i jarzębinę; starannie wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

 

4. Kogo spotkam w parku i w lesie?

Dziecko: nazywa zjawiska charakterystyczne dla pór roku; poznaje wybrane rośliny i zwierzęta leśne; zna zasady zachowania w lesie i zbierania runa leśnego; wykonuje prace plastyczne, wykorzystując materiał przyrodniczy; zgodnie współpracuje z innymi dziećmi; odczytuje proste symbole i próbuje kodować informacje; uważnie słucha i wypowiada się na temat utworów literackich; poznaje tryb życia i zwyczaje wybranych zwierząt; posługuje się liczebnikami porządkowymi; odgrywa role w zabawach parateatralnych; doskonali sprawność manualną i grafomotorykę.