I Przyjaciół przywitać czas, przedszkole wita nas !

 Powitanie  nowych dzieci w obrębie grupy, zapoznanie nauczycielem, nową salą.

 Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi.

 Wspomaganie dzieci w  budowaniu dobrego samopoczucia w grupie i w przedszkolu.

 Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.

 Przypomnienie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji.

II W moim domu nie nudzi się nikomu,

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę- poznamy barwy podstawowe i pochodne.

Książki  – będziemy rozwijać pozytywny, pełen ciekawości stosunek do książek i literatury dla dzieci.

Kształtować będziemy zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy.

Rozwijać będziemy poczucie odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu; sali, łazience czy szatni.

III Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Przyjazne zielone światło -utrwalać będziemy nawyk przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Uświadomimy sobie jak ważne jest przestrzeganie zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

Poszerzymy słownictwo i wiedzę z zakresu zasad ruchu drogowego.

„Okrągłe na okrągło”- ćwiczenie grafomotoryczne figury geometrycznej (koło);

IV Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

Sekrety pachnącego mydełka pogłębimy wiedzę o tym, co jest potrzebne do mycia.

Zdrowy uśmiech- porozmawiamy o zdrowiu i jak nazywa się lekarz specjalista leczący zęby.

Rozwiniemy pozytywny  stosunek  do zabiegów higienicznych, będziemy wdrażać  się do większej samodzielności.

 Porozmawiamy co znaczy schludny i estetyczny wygląd.