W związku z tym, że część rodziców nie może złożyć osobiście deklaracji kontynuacji na rok szkolny 2021/2022, np. dzieci na kwarantannie, zamieszczamy formularz w załączniku.

Prosimy wypełnić deklarację, podpisać oraz przesłać skan lub zdjęcie na adres poczty przedszkola ; sekretariatp135@edukonekt.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2021r.

deklaracja kontynuacji 2021/2022