W dniach od 18 do 26 lutego przyjmowane bedą deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.

Dokument podpisany przez oboje rodziców należy przekazać pracownikom obsługi podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka.

 


NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI SKUTKUJE  KONIECZNOŚCIĄ  WZIĘCIA UDZIAŁU  DZIECKA

W REKRUTACJI GŁÓWNEJ I PONOWNYM UBIEGANIU SIĘ O MIEJSCE W PRZEDSZKOLU