INFORMACJA DLA RODZICÓW

            Zgodnie z decyzją SANEPID-u dzieci z grup: V,VI i VII (dzieci obecne 17.11.2020r.)  od dnia 20 listopada do dnia 27 listopada 2020 r. zostają objęte kwarantanną w związku z potwierdzonym przypadkiem Covid-19 u personelu Samorządowego Przedszkola nr 135 im Księcia Kraka w Krakowie, ul. Stępnia 1, 30-898 .

W związku z faktem, że datą ostatniej styczności z osobami zakażonymi był dzień 17.11.2020 r. dzieci i personel obecni w tym dniu w Placówce, zobowiązani są poddać się kwarantannie od 20.11.2020 r. do dnia  27.11.2020 r.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) osoba poddana obowiązkowi kwarantanny nie odbywa już jej wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Zgodnie z § 3b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w przypadku objęcia przez organy Inspekcji Sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją lub izolacją w warunkach domowych informację o tym umieszcza się w systemie EWP, a decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad obejmowania kwarantanną jak i usprawiedliwiania nieobecności w pracy dostępne są na stronie internetowej PSSE w Krakowie.

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy natychmiast skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ.