LISTOPAD

 

 1.  Mały człowiek, czy też duży dobrze, gdy pomocą służy
 • Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.
 1. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje
 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;
 • Budowanie prostych konstrukcji latających;
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;
 • Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;
 • Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.
 1. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga
 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie
 • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych
 • Wzbogacanie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur
 1. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy
 • Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni
 • Zwrócenie uwagi na przyjemna stronę zabawy i wartości z niej płynące
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców- przygotowanie do pisania
 • Wyrabianie pewności siebie w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat