Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

• Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;
• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
• Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
• Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;
• Budowanie prostych konstrukcji latających;
• Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;
• Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;
• Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;
• Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;
• Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;
• Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.