I Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy:

  Stworzymy okazje do czynienia dobrych uczynków.

  Poznamy  ważne „trzy magiczne słowa”

 Zwrócimy baczniejszą uwagę na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.

 Podejmiemy działania wymagające współpracy i współdziałania.

II  Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje:

  Rozbudzimy ciekawość i dociekliwość badawczą,

  Zbudujemy proste konstrukcje latające.

  Skonstruujemy instrument wydających dźwięki, dęty.

 Wzbogacimy czynny słownik dzieci.

III Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga:

 Jaka dziś pogoda? – zrozumiemy potrzebę ubierania się stosownie do pogody.

 Pada deszczyk czy deszcz? będziemy badaczami zjawisk przyrodniczych i fizycznych.

 Suche – mokre wzbogacimy wiedzę w trakcie doświadczeń twórczych.

 IV Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy:

 Oswoimy strach przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.

 Poszerzymy  znajomość  kolorów i barw.

 Poznamy zwierzęta  prowadzące nocny tryb życia.

 Nabierzemy pewności w wypowiadaniu własnego zdania, w rozmowie na określony temat.