JESIENNE EKSPERYMENTY

Wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni . Poszerzenie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystania przez człowieka . Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody. Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów . Uświadomienie, jakich rzeczy nie należy robić bez zgody i kontroli osoby dorosłej . Wzbogacenie słownictwa umożliwiającego opisywanie zjawisk atmosferycznych i pogodowych. Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i grupowanie  w pary

JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych. Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju. Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych. Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką. Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy. Poznanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej. Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

Z JESIENIĄ…

Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy. Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia. Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.  Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki. Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko

SZANUJMY SIĘ WZAJEMNIE

Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi. Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej. Stwarzanie okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie. Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami. Wczuwanie się w powierzone role i odczuwane emocje w scenkach pantomimicznych. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.