OPOWIEŚCI ZŁOTEJ JESIENI

Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku. Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie. Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie Jesieni. Uświadomienie konieczności  chronienia przyrody. Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku.


OWOCE, JARZYNKI – KOLOROWE  WITAMINKI 
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia. Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych.
Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów. Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru. Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów.


JESIENNE SPACERY 
Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni. Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody. Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, min. zakładanie rezerwatów, parków  narodowych. Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy.
Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką. Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych.


PIĘKNO JEST WSZĘDZIE
Rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą. Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka. Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu.
Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego  smaku.
Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka. Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody.