Zarządzenie Dyrektora nr  26 /320 /2020
Samorządowego Przedszkola Nr 135
im. Księcia Kraka w Krakowie

 

 

w sprawie zmiany dziennej stawki żywieniowej dziecka , która będzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021  w Samorządowym Przedszkolu Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie

 

§ 1

W związku z licznymi podwyżkami artykułów żywnościowych i w celu zapewnienia prawidłowego żywienia dzieci w Samorządowym Przedszkolu Nr 135 im. Księcia Kraka , zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst ujednolicony Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie, ul. J. Stępnia 1; 30-898 Kraków w porozumieniu z organem prowadzącym zarządza zmianę dziennej stawki żywieniowej.

§ 2

Od 1 września do 31 sierpnia 2021 roku dzienna stawka żywieniowa dziecka wynosi 8 złotych: 

śniadanie         – 2 ,00 złote

obiad                – 4,00 złote

podwieczorek – 2,00 złote.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września  2020 roku.