Drodzy Rodzice,

Pierwszego września rozpoczynamy nowy rok szkolny, będzie to szczególny rok obwarowany pewnymi oboszczeniami.

Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00

Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi zasadami funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii zawartymi w niżej wymienionej procedurze oraz wytycznych GIS:

Procedura wrzesień 2020

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja

Dnia 03. 09.2020r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami – ogólne na terenie ogrodu oraz spotkania w grupach ( konieczne zabezpieczenie w postaci maseczek na usta i nos), prosimy o przybycie bez dzieci.