Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci z grupy I (czerwone smoki), II ( żółte smoki)

na zebranie, którego tematem będzie podział dzieci do grup w roku szkolnym 2020/2021

Zebranie dla rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

23.06.2020r. (wtorek) godzina 16.30