Dzień dobry Państwu!

 

Zajęcia rewalidacyje w roku szkolnym 2019/2020 w Przeszdszkolu nr 135 im. Księcia Kraka zostaną zakończone z dniem 22.06.2020 r.

Dziękujemy Rodzicom za współpracę.

Koordynator: 

mgr Katarzyna Adamska