Szanowni Państwo,

Informujemy, że w lipcu 2020 r. nasze Przedszkole ma przerwę wakacyjną. Dyżur wakacyjny w sierpniu 2020 dla naszego Przedszkola jest aktualny.

W związku z tym, że w sierpniu będzie nas nadal obowiązywać Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w Samorządowym Przedszkolu Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 wprowadzamy następujące zmiany:

  1. Zwiększamy dopuszczalną liczbę dzieci w grupie do 16 – zgodnie
    z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Zwiększamy liczbę grup wychowawczychz zaplanowanych na dyżur wakacyjny 4do5 po 16 dzieci w każdej, czyli przyjmujemy 80 dzieci.
  3. Ponowna weryfikacja i zaklasyfikowanie dzieci na dyżur wakacyjny
    w sierpniu 2020 z pośród tych, których udział w dyżurze zgłosili Państwo podczas rekrutacji wakacyjnej zostanie przeprowadzona na podstawie dostarczonych do nas do dnia 3 lipca 2020 zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających zatrudnienie obojga rodziców w sierpniu 2020. Zaświadczenia można dostarczyć do Przedszkola drogą e-mail lub osobiście.

Przypominamy, że pierwszeństwo do skorzystania z dyżuru wakacyjnego mają dzieci rodziców pracujący z potwierdzonym zatrudnieniem w sierpniu 2020 r.