27 kwietnia – 8 maja 2020 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

Poniżej zamieszczamy POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Potwierdzenie woli 2020

Potwierdzenie woli prosimy dostarczać w wyznaczonym terminie do przedszkola w formie elektronicznej, np. skan dokumentu, obraz.

Na adres poczty; sekretariatp135@edukonekt.pl

Istnieje również możliwość potwierdzenia woli  logując się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku – formico

https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action